Manteision y Gwasanaeth

Yn gwasanaethu yn astud

Technical Services (2)

Gwasanaethau Technegol

Addasu modelau cynnyrch yn unol ag anghenion y cwsmer

Quality Guarantee

Gwarant Ansawdd

Rheoli haen wrth haen o ddetholiad deunydd i cotio

Logistics Service

Gwasanaeth Logisteg

Cyrhaeddiad domestig 8 awr, de-ddwyrain Asia 48 awr yn cyrraedd, Ewrop ac America 72 awr yn cyrraedd

Company vision

Gweledigaeth y cwmni

Canolbwyntiwch ar dechnolegau carbide a gofyniad cleientiaid , casglu doethinebau tîm, i ddiwallu'r anghenion cymdeithasol.

Company mission

Cenhadaeth y cwmni

Arweiniwch oedran carbid, agorwch siwrnai newydd y felin ddiwedd.

Management idea

Syniad rheoli

Datblygu ysbryd crefftwaith , mynd ar drywydd ansawdd rhagoriaeth.

Company value

Gwerth cwmni

Realistig ac arloesol , meithrin ymddiriedaeth gyda thechnoleg , cydweithredu yn ddiffuant.